ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH CZŁONKÓW

na


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

które odbędzie się 30 czerwca 2020 r.
w

Zespole Szkół Budowlanych im dra Władysława Matlakowskiego

ul. Krupówki 8

w

budynku „harcówki”

I termin – godz. 18.00
II termin – o godz. 18.30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego  Zebrania Członków i przedstawienie proponowanego porządku obrad.

2. Wybranie Przewodniczącego  oraz sekretarza  zebrania

2. Wybranie Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocnościWalnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności  za 4 letnią kadencję przez Prezesa Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

7. Przedstawienie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Zarządu.

10. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu  Prezesowi Zarządu, członkom Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej.

11. Wybory  Prezesa Zarządu

a)zgłaszanie kandydatów

b)ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego  Komisji Skrutacyjnej.

12. Wybory  Zarządu

a) zgłaszanie kandydatów. 

b) ogłoszenie  wyników  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

13. Wybory członków Komisji Rewizyjnej

a) zgłaszanie kandydatów.

b)ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

16. Wolne wnioski i dyskusja, głosowanie nad wnioskami.

17. Wystąpienie  nowego Prezesa Zarządu.

18.   Omówienie planowanych działań Stowarzyszenia w roku 2020.

 19.  Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

WALNE ZABRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH CZŁONKÓW

na
WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 13 czerwca 2019 r.
ul. Krupówki 8,  w budynku „harcówki”

I termin – godz. 18.30
II termin – o godz. 18.45

Porządek obrad.

1.Powitanie Absolwentów i Przyjaciół szkoły przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

3.Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
4.Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
6.Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania.

a)Finansowego.

b) Zarządu.

c) Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad planem pracy na kolejny rok działania.
9. Wolne wnioski.

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

Odnowiony nagrobek Franciszka Neużila – I dyrektora c.k. Szkoły Przemysłu Drzewnego

Zarząd naszego Stowarzyszenia postanowił że  obejmiemy naszą opieką  zaniedbany grób Franciszka Neużila – I dyrektora c.k. Szkoły Przemysłu Drzewnego. Rozpoczęliśmy od zasadzenia wrzosów, a dalsze prace przerosły nasze najśmielsze  oczekiwania.

Z inicjatywy Stowarzyszenia “Zakopiańska Budowlanka” podczas prac konserwatorskich prowadzonych przez Podhalański  Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami odnowiono  pomnik nagrobny  Fanciszka Neużila.

 

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Agaty Nowakowskiej-Wolak, prezes TOnZ, bez której nie byłoby to możliwe.

Pan dyrektor Marek Stopka obiecał nam wsparcie klas technikum architektury krajobrazu przy dalszej pielęgnacji tego grobu.

Z wizytą na grobie patrona naszej Szkoły doktora Władysława Matlakowskiego

Delegacja naszego Stowarzyszenia wybrała się z wizytą na                       grób patrona naszej Szkoły.

Władysław Matlakowski zmarł w Zbijewie 26 VI 1895 roku.                 Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu w Chodeczu.

Tam właśnie udała się nasza delegacja aby złożyć kwiaty.

Znalezienie grobu Władysława Matlakowskiego nie było łatwe.  Przy wejściu na cmentarz znajdują się katakumby z najstarszymi pochówkami, jednakże okazało się że nie jest to miejsce spoczynku patrona naszej szkoły. Po nieudanych samodzielnych próbach, udaliśmy się na plebanię do proboszcza. Okazało się że proboszcz jest nowy i o Matlakowskim nic nie słyszał, więc odesłał nas do pana grabarz, który akurat przycinał drzewa koło plebani. Na całe szczęście jak na grabarza przystało był on zorientowany  co do miejsca pochówku Matlakowskiego: “pomnik stoi pod krzywą sosną jedyną na cmentarzu, niedawno był odnawiany przez Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej”

Wróciliśmy się na cmentarz, zlokalizowaliśmy krzywą sosnę a pod nią grobowiec Matlakowskich.

Druga wizyta Gotlanczyków

Już po raz drugi Stowarzyszenie Zakopiańska Budowlanka gościło grupę  nauczycieli i uczniów z gotlandzkiej szkoły budowlanej. Goście z Gotlandii – największej szwedzkiej wyspy słynącej z łagodnego klimatu i słonecznych plaż, przebywali na Podhalu od 8-11 września.

Dzięki przychylności dyrektora zakopiańskiego Zespołu Szkół Budowlanych Marka Stopki młodzież ze Szwecji wraz z uczniami “Budowlanki” wykonała w warsztatach szkolnych  ławki ogrodowe. Ich wspólne dzieło trafi pod młotek podczas akcji charytatywnej wspierającej Cristiana – absolwenta “Budowlanki”, który poważnie ucierpiał w wypadku samochodowym. Ten upominek to również ukłon w stronę ofiarnych polskich strażaków zaangażowanych przy gaszeniu pożarów w Szwecji.

W programie wizyty była także wspólna wycieczka w góry, zwiedzanie “Budowlanki” i występ zespołu „Budorze”. Goście z zainteresowaniem śledzili budowę tradycyjnego domu góralskiego.

Młodzież szwedzka była pod wrażeniem tatrzańskiej przyrody, dziedzictwa kulturowego i typowej dla Podhala gościnności. Opiekunowie liczą na poszerzenie współpracy z zakopiańską szkołą o wymianę młodzieży i praktyki zawodowe.

 

Odznaka Honorowa “Za zasługi dla budownictwa” dla Pani profesor Marii Magdaleny Świerk

Podczas sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego w dniu 26 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie Pani profesor Marii Magdalenie Świerk odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”

Dziękujemy za reprezentowanie Stowarzyszenia naszym koleżankom  Katrzynie Chowaniec-Trebuni, Marcie Nędzy-Kubiniec i Barbarze Łętowskiej- Hyła.


Odznaka Honorowa „Za zasługi dla budownictwa”

 • DSC03012

Podczas sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego w dniu 26 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie Pani Marii Magdalenie Świerk odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla budownictwa” jest to polskie odznaczenie resortowe ustanowione 30 listopada 1999 r. i nadawane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przyznawane pracownikom architektury i budownictwa, a także innym osobom za szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Z wnioskiem o odznakę „Za zasługi dla budownictwa” dla Pani Marii Świerk wystąpiło stowarzyszenie Zakopiańska Budowlanka w Zakopanem przy okazji obchodów 140-lecia ZSB im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

Maria Magdalena Świerk urodzona w Zakopanem w góralskiej rodzinie Truchanów. Ukończyła Szkołę Podstawową  nr 2 w Zakopanem, a w latach 1970-1975 uczęszczała do Technikum Budownictwa Regionalnego, które ukończyła z wyróżnieniem, dostając się na Politechnikę Krakowską na Wydział  Budownictwa Lądowego bez egzaminu. Studia ukończyła w 1980 r., uzyskując tytuł mgr inż. Zaraz po studiach podjęła pracę zawodową w Zespole Szkół Budowlanych im. Matlakowskiego w Zakopanem jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracowała również w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

Ceniona jest za profesjonalizm i rzetelność, a jej wiedza, bogate doświadczenie oraz obowiązkowość sprawiły, że stała się osobą cieszącą się wielkim uznaniem i autorytetem zarówno wśród pedagogów, jak i w środowisku budowlanym. Dzięki temu, że posiada zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną budzi szacunek mężczyzn z branży budowlanej. Odkąd ukończyła Technikum Budownictwa Regionalnego, zawsze bliskie jej sercu było tradycyjne podhalańskie budownictwo ludowe. Inspirowała młodzież, stworzyła warunki do rozwoju talentów wielu uczniów uzdolnionych i zawsze wspierała ich rozwój.

Maria Świerk to pedagog i wychowawca kilku pokoleń pracowników branży budowlanej: cieśli, stolarzy, monterów instalacji sanitarnych, techników budownictwa, techników technologii drewna, inżynierów budowlanych, konstruktorów, architektów. Wymiernym efektem tego, że Pani Maria wspierała uzdolnioną młodzież w rozwoju, były liczne sukcesy wychowanków na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz w konkursach na najlepsze prace dyplomowe.

Ukończyła studia podyplomowe Pedagogika Szkolnictwa Zawodowego na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz Zarządzanie Oświatą na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pełniąc funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, dała się poznać jako doskonały organizator, menadżer, gospodarz, przełożony. Wymagała od siebie i od innych. Wykazała się dużą dbałością o powierzony jej budynek. Nawiązała współpracę z firmą KNAUF, co zaowocowało remontem kilku sal lekcyjnych.

Za swój wybitny dorobek zawodowy i wyniki w pracy pedagogicznej została wyróżniona licznymi odznaczeniami i nagrodami m. in. za działalność i pracę z młodzieżą otrzymała odznaczenie od Ministra Kultury „ Zasłużony działacz kultury” w 2003 r.

Jest również aktywną działaczką regionalną. Prowadziła zespół regionalny w szkole nr 9 Harenda, Zespół Regionalny „Budorze” w ZSB w Zakopanem. Czynnie działałam w Zespole Regionalnym im. Klimka Bachledy i w Zespole im. Bartusia Obrochty w Zakopanem.

Pani Maria od 37 lat stanowi doskonały przykład, jak promować  wśród młodych ludzi wykształcenie budowlane i nadawać mu właściwą rangę.

We wrześniu 2016 r. zakończyła pracę zawodową w szkole, ale nie przestała działać na rzecz Zespołu Szkół Budowlanych.

 • DSC03007
 • DSC03009
 • DSC03011
 • DSC03012

źródło: www.powiat.tatry.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH CZŁONKÓW

na
WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 20 czerwca 2018 r.
ul. Krupówki 8,  w budynku „harcówki”

I termin – godz. 18.00
II termin – o godz. 18.15

Porządek obrad.

 1. Powitanie Absolwentów i Przyjaciół szkoły przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 2.  Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania.

a)Finansowego.

b) Zarządu.

c) Komisji Rewizyjnej.

8.Przedstawienie propozycji  zmiany statutu.

9.Podjęcie uchwały o przyjęciu/nie przyjęciu zmiany statutu stowarzyszenia.

10. Dyskusja nad planem pracy na kolejny rok działania.
11. Wolne wnioski.

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”