ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH CZŁONKÓW

na


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

które odbędzie się 30 czerwca 2020 r.
w

Zespole Szkół Budowlanych im dra Władysława Matlakowskiego

ul. Krupówki 8

w

budynku „harcówki”

I termin – godz. 18.00
II termin – o godz. 18.30

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego  Zebrania Członków i przedstawienie proponowanego porządku obrad.

2. Wybranie Przewodniczącego  oraz sekretarza  zebrania

2. Wybranie Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocnościWalnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności  za 4 letnią kadencję przez Prezesa Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

7. Przedstawienie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Zarządu.

10. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu  Prezesowi Zarządu, członkom Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej.

11. Wybory  Prezesa Zarządu

a)zgłaszanie kandydatów

b)ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego  Komisji Skrutacyjnej.

12. Wybory  Zarządu

a) zgłaszanie kandydatów. 

b) ogłoszenie  wyników  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

13. Wybory członków Komisji Rewizyjnej

a) zgłaszanie kandydatów.

b)ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

16. Wolne wnioski i dyskusja, głosowanie nad wnioskami.

17. Wystąpienie  nowego Prezesa Zarządu.

18.   Omówienie planowanych działań Stowarzyszenia w roku 2020.

 19.  Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia „Zakopiańska Budowlanka”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

73 − = 67